Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Mẫu nhận xét đảng viên 76

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Trọng Luật (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:50' 23-11-2016
  Dung lượng: 24.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG UỶ, CHI UỶ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ……………………… ……………, ngày……. tháng…… năm 2016
  Số……-GT/ĐU
  Ý KIẾN NHẬN XÉT
  Về đảng viên giữ mồi liên hệ với chi uỷ nơi cư trú
  theo Qui định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị

  Kính gửi: Đảng uỷ, chi uỷ:……………………………………………….
  Nhận xét của chi uỷ đối với đồng chí: …………………………..
  Là đảng viên thuộc:………………………………………
  Hiện cư trú cùng gia đình tại:……………………………
  Chi uỷ (chi bộ)…………………….. họp ngày…….tháng……..năm 2016 thống nhất ý kiến nhận xét về đảng viên và gia đình như sau:
  1-Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2- Tham gia các hoạt động xã hội do cấp uỷ, tổ dân phố (thôn) tổ chức:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3-Quan hệ với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân nơi cư trú:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ CƠ SỞ T/M CHI ỦY …………….
  (ký tên đóng dấu) Bí thư
   
  Gửi ý kiến

  Tra từ điển