Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Trọng Luật (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:06' 25-04-2017
  Dung lượng: 3.9 MB
  Số lượt tải: 5019
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thanh, Trần Thị Ái)
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HẢI
  Họ và tên: …………………………
  Lớp………

  KIỂM TRAHỌC KỲ IINĂM HỌC 2016-2017
  MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4
  Thời gian: 35 phút
  
  
  Marks
  Listening
  Reading and writing
  Speaking
  Total
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Kỹ năng
  Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
  Mức/Điểm
  Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %
  
  
  
  M1
  M2
  M3
  M4

  
  Nghe
  Listen and tick the picture
   1
  3 
   1

   12 câu 3.0 đ 30 %
  
  
  
  0.25
  0,75
  0,25
  
  
  
  
  Listen and number
  2 
  1
  1

  
  
  
  
  0,5
  0,25
  0,25
  
  
  
  
  Listen and circle.

  2
  1

  
  
  
  

  0.5
  0.25 
  
  
  
  Đọc+Viết
  Complete the sentences
  3
  1
  1

  18 câu 4.5đ 45%
  
  
  
  0,75
  0.25
  0.25
  
  
  
  
  Read and match
  2 
  1
  2

  
  
  
  
  0,5
  0.25
  0.5

  
  
  
  Put the words in order
  1
  1
  1
  1
  
  
  
  
  0.25 
  0.25 
  0.25 
  0.25 
  
  
  
  Look and write

  2
  1
  1
  
  
  
  

  0.5
  0.25
  0.25 
  
  
  Nói
  Getting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?;

  2 
  1

  10 câu 2.5đ 25%
  
  
  
  
  0,5
  0,25 

  
  
  
  Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things


  3 
   1
  
  
  
  
  

  0,75
  0,25
  
  
  
  Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening

  1
  1
  1
  
  
  
  
  
  0,25  
  0,25  
  0,25  
  
  
  Tổng

  9
  14
  13
  4
  40 câu 10đ
  
  
  
  2.25đ
  3.5đ
  3.25đ
  1đ
  
  
  
  
  22.5%
  35%
  32.5%
  10%
  
  
  

  PART 1. LISTENING
  Question 1: Listen and tick the picture. (Nghe và chọn bức tranh đúng)

  /
  /
  /
  /
  /
  Question 2. Listen and number
  /


  Question 3: Listen and circle. (nghe và khoanh tròn đáp án đúng)
  1.__________________ is expensive.
  A.seafood B.chicken C. fish
  2. We stay in an ___________ hotel.
  A. expensive B. beautiful C. enormous
  3. We are going to Ho Chi Minh City this ___________.
  A.November B.December C.October

  PART 2. READING AND WRITING
  Question 4: Complete the sentences (nhìn tranh và hoàn thành các câu sau)


  1. What do you do at Tet?
  I ______________  2. We _________________ at 7.00 a.m  3. What’s your favorite food?
  It’s _____________


  4. What do the want to buy?
  They want to buy some ___________  5. How much are the trousers.
  They are ____________________

  Question 5: Read and match.

   
  A
  B
  Key
  
  1
  What does your mother do?
  a. They`re 96,000 dong.
  1->……..
  
  2
  How much are the jeans?
  b. It`s 0912 529 638.
  2->……..
  
  3
  What`s your phone number?
  c. I want to see lions.
  3->……..
  
  4
  What animal do you want to see?
  d.She`s a nurse.
  4->……..
  
  5
  Would you like some orange juice?
  e. Yes, please.
  5->……..
  
  
  Question 6: Put the words in order (Xếp các từ thành câu hoàn chỉnh)
  1. from/Where/you/are?
  ___________________________________________
  2. today? /is
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Tra từ điển

  Nhúng mã HTML