Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 cuối kỳ 2 theo TT22 (kèm file nghe)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Trọng Luật (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:02' 25-04-2017
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 3265
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HẢI
  Họ và tên: …………..……………………
  Lớp………

  KIỂM TRAHỌC KỲ IINĂM HỌC 2016-2017
  MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3
  Thời gian: 35 phút
  
  
  Marks
  Listening
  Reading and writing
  Speaking
  Total
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Kỹ năng
  Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
  Mức/Điểm
  Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %
  
  
  
  M1
  M2
  M3
  M4

  
  Nghe
  Listen and number.
   1
  3 
   1

   15 câu 3.75 đ 37.5%
  
  
  
  0.25
  0,75
  0,25
  
  
  
  
  Listen and tick the picture
  1 
  2 
  2 

  
  
  
  
  0.25
  0,5
  0,5
  
  
  
  
  Listen and chose the best answer
  3 
   1
  1

  
  
  
  
  0,75
  0,25
  0.25 
  
  
  
  Đọc
  Look and read then put a tick (v) or ( x) in the box
  2
   1


  7 câu 1.75đ 17.5%
  
  
  
  0,5
  0,25

  
  
  
  
  Read and match
  2 
  2


  
  
  
  
  0,25
  0,25 


  
  
  Viết
  fill in the gaps

    1
  3 
  1
  8 câu 2đ 20%
  
  
  

  0,25
  0,75
  0.25 
  
  
  
  Reorder the words


   2
  1
  
  
  
  


  0,5
  0.25 
  
  
  Nói
  Getting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?;

  2 
  1

  10 câu 2.5đ 25%
  
  
  
  
  0,5
  0,25 

  
  
  
  Talking about familiar object What’s this ? What colour/shape is it ?; Tell about school things


  3 
   1
  
  
  
  
  

  0,75
  0,25
  
  
  
  Describing picture What are the people in the picture doing? Are there any animals? What does your family often do in the evening

  1
  1
  1
  
  
  
  
  
  0,25  
  0,25  
  0,25  
  
  
  Tổng

  9
  13
  14
  4
  40 câu 10đ
  
  
  
  23%
  32%
  35%
  10%
  
  
  


  PART 1. LISTENING
  Question 1: Listen and number. (nghe và đánh số)
  Question 2: Listen and tick the picture. (Nghe và chọn bức tranh đúng)

  /

  /

  /  /  Question 3: Listen and chose the best answer. (Nghe và chọn đáp án đúng)
  1. How many maps are there in the living room?
  There are two B. there are three
  2. Are there any sofas in the room.
  A.Yes, there are B. No, there aren’t
  3. Do you have a robot?
  A. No, I don’t B. Yes, I do
  4. Her father is ………………….
  A. young B. handsome
  5. What does your mother look like?
  B. she is nice B. she is young.


  PART 2. READING AND WRITING
  Question 4. Look and read. Put a tick ( /) or cross (X) in the box. (1pt).

  This is pen.

  They are skating.

  It’s sunny


  Question 5: Read and match

  A
  B
  Key
  
  1. Who`s that?
  a. Yes, I do.

  
  2. Do you have any toys?
  b. Yes, there is.

  
  3. How old is your father?
  c. He`s thirty-seven.

  
  4. Is there a balcony in your classroom?
  d. It`s my sister.

  
  


  Question 6: Fill in the gaps (điền vào chỗ trống)

  near playing watching reading dog living room
  
  
  My family is in the (1) living room. My father is (2)………………..  a book. My mother and I
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Tra từ điển